Διακήρυξη διαγωνισμού για δράσεις τουριστικής προβολής Δήμου Μυκόνου 2017-2018

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη σύμβασης – Ανοικτή διαδικασία – ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)


Download File 1

Download File 2

Download File 3

Download File 4

Download File 5
Κατηγορίες: ,