Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης περιμετρικά του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Μυκόνου

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,