Περί τροποποίησης της με α.π. οικ. 1070/17-05-2022 σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ»» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,