«Περί της μεταφοράς νερού προς το Φράγμα με σκοπό την αποφυγή απώλειας ύδατος προς την θάλασσα μετά την υπ’ αριθ. 04/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου».

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,