«Περί παράτασης χρόνου παράδοσης κάδων απορριμμάτων μέχρι 15-03-2016 σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.10981/18.12.2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της DIMCOM ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 27§1 και 5 του ΕΚΠΟΤΑ»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,