«Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου και αναπληρωτή αυτού προκειμένου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μετά από έγγραφο του Λιμεναρχείου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: