«Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Μυκόνου, οι οποίοι θα συμμετέχουν α) στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών Δήμου Μυκόνου ως πολυσύχναστες και β) στην επιτροπή ρύθμισης θεμάτων εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και τοποθέτησης πλωτών εξεδρών»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,