Περί καθορισμού τέλους – μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μυκόνου, μετά την υπ’ αριθ. 72/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,