«Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου” συνολικού Προϋπολογισμού 2.412.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,