Περί έγκρισης υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ιδρύματος Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου στο πλαίσιο πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,