«Περί έγκρισης του από 04.05.2015 πρακτικού κληρώσεως και συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Μυκόνου για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης αξιολόγησης προσφορών και αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, παραλαβής για προμήθειες και υπηρεσίες έτους 2015»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,