Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 118/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις και τον Ισολογισμό έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,