Περί έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: