«Περί έγκρισης της με αριθ. 19/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Ο. ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’» αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την κατάθεση αίτησης-προσφορά για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,