«Περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 118/2015 απόφασης της Ο.Ε., τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,