Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΔΛΤΜ σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υπόλοιπου τμήματος γέφυρας – νησίδας πρόσβασης Νέου Λιμένα Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,