Περί έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος για την αναδοχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» για το έργο «Η Λαογραφία της Μυκόνου, από το χθες στο αύριο» με κωδικό ΟΠΣ 5093370

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,