Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,