Περί έγκρισης Πρακτικού 6 της Επιτροπής Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,