Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο « Ενίσχυση Μικροκινητικότητας στο Δήμο Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,