Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,