Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση φακέλων όσον αφορά στον διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εμπλουτισμός και ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου με ψηφιακά μέσα»

Κατηγορίες: ,