Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,