«Περί έγκρισης Πρακτικού 1 της Επιτροπής διαγωνισμών για : α) την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός & Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’ (ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’)» β) την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων (i) στο Δήμο Μυκόνου (ii) στο ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ και (iii) στο Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,