Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: