Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και Πρακτικού 2 για την κατακύρωση του Διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων για ένα ημερολογιακό έτος 2023-2024»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,