Περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της Υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: