Περί έγκρισης μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και λειτουργία συστήματος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών – Κινητό Πράσινο Σημείο»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: