Περί έγκρισης μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α΄ Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: