«Περί έγκρισης μελέτης και πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης για τις υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου για έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,