«Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 69.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,