«Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια Η/Υ , περιφερειακών συσκευών , αδειών λογισμικού και αναβάθμισης μηχανοργάνωσης/ υποστήριξη Δήμου Μυκόνου, προϋπολογισμού 68.846,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,