«Περί έγκρισης μελέτης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για ολοκλήρωση έργων και μελετών για έργα που δεν χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,