«Περί έγκρισης ενιαίας μελέτης, διάθεσης πολυετούς πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων του»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,