«Περί Έγκριση Μελέτης για την υπηρεσία Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015( ενδ. προϋπολογισμού 236.775,00 € & ολογράφως : Διακόσιες Τριάντα Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,