Περί αποδοχής ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου 2022

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,