Περί αποδοχής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η , 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,