Περί αποδοχής χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων-συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου 2022.

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,