Περί αποδοχής χρηματικού ποσού από το ΥΠΕΣ και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Η ́Κατανομή έτους 2021

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,