Περί ανάθεσης της κάλυψης των δαπανών συντήρησης του παραδοσιακού σκάφους ‘Ευαγγελίστρια’ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας (απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους)

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,