Ορισμός επιτροπής Διερεύνησης Προσφορών για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου – Ανάδειξη και Διάσωση ενός Φάρου Πολιτισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,