«Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου και σύσταση Γραφείου «Βοήθεια στο Σπίτι» στo Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18- 12-2018 )»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: