«Εξέταση της προδικαστικής προσφυγής που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο WATT Α.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,