«Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο “ Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED” και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης».

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,