« Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διεθνή διαγωνισμό «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & Μεταφορικών μέσων για τα έτη 2018-2020» προϋπολογισμού 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»,

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,