«Ακύρωση του διαγωνισμού “Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”, μετά την υπ’ αριθ. 1147/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.»

Αρχείο Απόφασης
Κατηγορίες: ,