Κατηγορίες για Δημόσια Έργα

8 Φεβρουαρίου 2023

Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης

Κατηγορία , , ,

Προμήθεια 2 φορητών μονάδων αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης (R.O.) ελάχιστης παραγωγής 1.000 κυβικών/ημερησίως έκαστη Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης