Κατηγορίες για Νέα

8 Ιουλίου 2015

08/07/2015 Πρόσκληση

Κατηγορία

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά το έργο “Επισκευή και συντήρηση ελαστικών, εργασίες αλλαγής λιπαντικών και πλύσιμο οχημάτων Δήμου... Προβολή Άρθρων

8 Ιουλίου 2015

08/07/2015 Πρόσκληση

Κατηγορία

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης που αφορά το έργο “Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων του Δ. Μυκόνου”