Κατηγορίες για Δελτία Τύπου

29 Ιουνίου 2020

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία

Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης Τύπου Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.) Ελάχιστης Παραγωγής 1000 m3 Ημερησίως από τη Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

27 Μαΐου 2020

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία ,

Πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας, εκπαίδευσης και ασκήσεων του υγειονομικού προσωπικού και των σωμάτων ασφαλείας του Δήμου Μυκόνου από κλιμάκιο του Υπουργείου... Προβολή Άρθρων