Κατηγορίες για Δελτία Τύπου

22 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία ,

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης απο το Δήμο Μυκόνου στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος BLUEISLANDS

19 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία ,

Ο Δήμος Μυκόνου χρηματοδότησε την προμήθεια υδραυλικών ειδών για την κάλυψη αναγκών του κέντρου υγείας Μυκόνου