Κατηγορίες για Ανακοινώσεις

16 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜ

Κατηγορία

Περί διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο Επέκτασης Βιολογικού Καθαρισμού Αλογόμανδρας